W jaki sposób funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna?

Bez wątpienia zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to ważna czynność. Ta czynność zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do czystej i bieżącej wody. Niestety woda może stać się deficytowa z tego względu, że rośnie zanieczyszczenie.Pomimo, że aż 75 procent Ziemi pokrywa woda, to na podstawie szacunków SOZ około pięć miliardów, czyli trzy czwarte populacji świata, żyje w niedostatku wody.

Nie da się ukryć, że woda z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. Rezultatem czego jest źródło wielu chorób. ŚWO mówi, że w sytuacji, gdy te trendy pozostaną takie same, to na koniec obecnej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp jedynie do 60 procent zapotrzebowania na wodę pitną.

W jaki sposób pracuje sieć wodno-kanalizacyjna w Polsce?

Systemy kanalizacyjne, czyli system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych czy też sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną czy też częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe bądź podciśnieniowe. W dzisiejszych czasach najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w naszej ojczyźnie są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, gdzie pomijano ilość zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. W związku z coraz to większą świadomość ochrony środowiska a także dbanie o jakość wody, ludzie rezygnują z budowania instalacji tego typu, na rzecz bardziej ekologicznych i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Istniejące już sieci kanalizacyjne, czy też te dopiero powstające najczęściej zaliczane są do układów, które pracują w sposób grawitacyjny.

Źródło: Przyłącza wodociągowe Warszawa