Stan zero budynku - co obejmuje i jak wykonać odbiór stanu zerowego?

Stan zero budynku - co obejmuje i jak wykonać odbiór stanu zerowego?
Autor Weronika Lis
Weronika Lis07.02.2024 | 7 min.

Stan zero budynku jest kluczowym etapem budowy, od którego zależy bezpieczeństwo i trwałość całej konstrukcji. Obejmuje on szereg prac ziemnych, fundamentowych i zabezpieczających, które w dużej mierze zostaną zakryte w późniejszych etapach. Dlatego tak istotne jest, by przeprowadzić prawidłowy odbiór techniczny wykonanych robót. W artykule wyjaśniamy, na czym polega stan zero, jakie prace są w nim wykonywane oraz w jaki sposób przeprowadzić odbiór, by mieć pewność poprawności i jakości wykonania.

Wytyczenie i przygotowanie terenu

Rozpoczynając budowę domu, należy najpierw przygotować teren pod przyszły fundamenty. Obejmuje to usunięcie warstwy próchnicznej gleby, czyli tzw. humusu. Humus składa się z materii organicznej i drobnych korzeni roślin, przez co nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia na nim fundamentów.

Kolejnym krokiem jest dokładne wytyczenie obrysu budynku zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. Robi to uprawniony geodeta, który wbija paliki geodezyjne ze specjalnymi znacznikami w narożnikach działki. Na ich podstawie wyznacza dokładną lokalizację przyszłych ścian zewnętrznych oraz wytycza oś budynku. To niezwykle istotne, ponieważ na tym etapie łatwo jeszcze wprowadzić ewentualne korekty, a później przesuwanie fundamentów byłoby bardzo kłopotliwe.

Ostatnim elementem przygotowania terenu jest usunięcie ziemi z obszaru, na którym powstaną fundamenty i wykonanie w nim wykopów. Ich głębokość jest ściśle określona w projekcie konstrukcyjnym i wynika z warunków gruntowych oraz głębokości przemarzania gruntu w danym rejonie kraju.

Sprawdzenie warunków gruntowych

Zanim rozpocznie się kopanie fundamentów, konieczne jest sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych, gdyż mają one kluczowy wpływ na wybór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Najczęściej badania geologiczne przeprowadza się jeszcze na etapie projektowania budynku, aby posadowienie zaprojektować prawidłowo. Jednak przed budową trzeba je zweryfikować.

Wykopy i fundamenty

Kolejnym etapem, po przygotowaniu i sprawdzeniu terenu pod względem geologicznym, jest wykonanie wykopów pod fundamenty. Ich wymiary i kształt precyzyjnie określa projekt budowlany. Standardowo stosuje się fundamenty żelbetowe w postaci ław i stóp fundamentowych.

Aby zapewnić im stabilne podłoże, dno wykopu należy wyrównać i ubić. W przypadku słabszych gruntów może być konieczne wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie podsypki piaskowo-żwirowej lub specjalnej płyty fundamentowej.

Kolejnym krokiem jest wykonanie deskowania, czyli szalunków, nadających betonowi kształt zaprojektowanych elementów. W szalunkach umieszcza się następnie stalowe zbrojenie prętami określonej średnicy. I na koniec wlewa się beton owymi formach.

Po związaniu betonu i rozdeskowaniu otrzymuje się gotowe ławy i stopy fundamentowe. Jakość ich wykonania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całej konstrukcji, więc nadzór nad tymi pracami musi być bardzo skrupulatny.

Mury fundamentowe

Kolejnym etapem jest wzniesienie ścian fundamentowych, najczęściej z bloczków betonowych lub cegły pełnej na zaprawie cementowej. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążeń z budynku na ławy fundamentowe.

Mury te muszą być starannie wymurowane, z zachowaniem wiązania i prawidłowym rozłożeniem zaprawy. Dbałość o szczegóły na tym etapie zaważy na łatwości wykonania dalszych prac i ich jakości.

Czytaj więcej: Tuning samochodu - porady prawne, koszty, efekty

Izolacje i zasypka

Bardzo istotnym elementem stanu zerowego są wszelkiego rodzaju izolacje mające na celu zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnicznych przed naporem wód gruntowych i wilgocią. W zależności od warunków wodnych na działce projekt przewiduje odpowiedni rodzaj i grubość izolacji poziomych i pionowych.

Najczęściej na izolację poziomą stosuje się papę termozgrzewalną lub folię kubełkową. Z kolei do izolacji pionowej wykorzystuje się masy bitumiczne, folie kubełkowe oraz preparaty nanoszone metodą natryskową.

Po wykonaniu izolacji można przystąpić do zasypywania fundamentów. Robi się to warstwami grubości 20-30 cm, dokładnie zagęszczając każdą z nich. Do zasypu nadają się żwiry, pospółka lub piaski średnio- i gruboziarniste. Zastosowanie odpowiedniego kruszywa oraz jego staranne zagęszczenie ma kluczowe znaczenie dla stateczności i sztywności całej konstrukcji.

Rodzaj gruntu Wymagany stopień zagęszczenia
Żwiry, pospółki ID ≥ 0,8
Piaski grubo- i średnioziarniste ID ≥ 0,9

W tabeli podano wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia ID dla gruntów stosowanych do zasypki.

Instalacje podposadzkowe

Stan zero budynku - co obejmuje i jak wykonać odbiór stanu zerowego?

Stan zero obejmuje również wykonanie podstawowych instalacji użytkowych w obrębie fundamentów i podposadzkowo. Należą do nich przede wszystkim:

 • instalacja wodociągowa (wodna)
 • instalacja kanalizacyjna
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • instalacja elektryczna

Ich trasy należy wytyczyć bardzo dokładnie, zgodnie z projektem. Ma to znaczenie zarówno dla prawidłowego funkcjonowania samych instalacji, jak i późniejszego użytkowania pomieszczeń.

Rury i przewody układa się zawsze ze spadkiem w celu umożliwienia grawitacyjnego odpływu wody lub kondensatu. Na etapie fundamentów wykonuje się jedynie najniższe, podposadzkowe fragmenty instalacji. Ich powiązanie z instalacjami w ścianach i stropach nastąpi na wyższych kondygnacjach. Niemniej pierwszy montaż wymaga szczególnej staranności i dokładności.

Wykonanie posadzki

Ostatnim etapem prac stanu zerowego jest wykonanie wylewki budowlanej, czyli tzw. chudziaka. To płyta z betonu o niskiej wytrzymałości, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni i przygotowanie odpowiedniego podłoża pod docelową posadzkę.

Chudziak zbroi się siatkami lub włóknami w celu ograniczenia skurczu betonu. Grubość płyty dostosowuje się do projektowanego poziomu posadzki. Powinna być ona nieznacznie wyższa od poziomu "zero" budynku. Pozwala to na sprawny spływ ewentualnej wody lub jej odpompowanie z części piwnicznej.

Podczas betonowania pomieszczeń o powierzchni przekraczającej 40 m2 konieczne jest przewidzenie i wykonanie szczelin dylatacyjnych dzielących posadzkę na mniejsze fragmenty. Zapobiega to powstawaniu rys skurczowych na dużych powierzchniach.

Jakość chudziaka

Równość i czystość wykonania posadzki mają duże znaczenie dla dalszego procesu budowlanego, na przykład przy układaniu okładzin podłogowych. Dlatego po stwardnieniu betonu należy sprawdzić poziom posadzki w co najmniej kilku reprezentatywnych punktach. Niedopuszczalne są odchylenia przekraczające +/- 1 cm.

Odbiór stanu zerowego

Po zakończeniu wszystkich prac ziemnych i fundamentowych należy dokonać ich odbioru technicznego. Ma on na celu potwierdzenie prawidłowości i kompletności wykonania elementów ulegających zakryciu na dalszych etapach budowy. Obejmuje kontrolę:

 • zgodności usytuowania budynku z projektem
 • poprawności wykonania wykopów
 • wymiarów i zbrojenia fundamentów
 • jakości izolacji przeciwwilgociowych
 • sposobu zagęszczenia zasypki
 • wykonania instalacji podposadzkowych
 • parametrów i wykończenia posadzki

Prawidłowy odbiór fundamentów daje pewność, że kolejne elementy konstrukcji budynku będą mogły powstać na stabilnym i bezpiecznym podłożu. Uchybienia wykryte i skorygowane na tym etapie pozwolą uniknąć poważnych konsekwencji w przyszłości.

Podsumowanie

Budowa domu jest procesem złożonym, wymagającym ogromnej staranności i uwagi poświęconej szczegółom na każdym etapie. Podstawą powodzenia całego przedsięwzięcia jest dobrze zaprojektowane i poprawnie wykonane posadowienie wraz ze ścianami fundamentowymi, określane mianem stanu zerowego.

Artykuł w przystępny sposób wyjaśnia, na czym polegają kolejne elementy stanu zerowego. Czytelnik znajdzie tu praktyczne informacje, jak przygotować i zbadać teren pod fundamenty, jak je poprawnie wykonać i zabezpieczyć oraz na co zwrócić uwagę przy odbiorze technicznym. Wiedza ta pomoże świadomie nadzorować i kontrolować pierwszy, kluczowy etap budowy.

Autor podkreśla, jak ważna jest precyzja i dbałość o szczegóły na tym początkowym etapie. Pozwala to wyeliminować potencjalne błędy i ograniczyć ryzyko problemów, które mogłyby się ujawnić w trakcie dalszego wznoszenia konstrukcji.

Artykuł dostarcza zwartej, rzetelnej i praktycznej wiedzy przydatnej dla każdego budującego dom. Stanowi źródło konkretnych i sprawdzonych porad, które pozwolą uniknąć najczęstszych błędów na etapie powstawania fundamentów i ścian piwnicznych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak założyć własną firmę budowlaną? Przewodnik od A do Z
 2. Nowoczesne ogrodzenia frontowe - Trendy 2024! Rodzaje ogrodzeń, które zaskoczą
 3. Jak doświetlić poddasze - lukarny, okna połaciowe i świetliki dachowe
 4. Tuning samochodu - porady prawne, koszty, efekty
 5. Samochód używany - na co zwrócić uwagę przy zakupie?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Weronika Lis
Weronika Lis

Jestem pasjonatką budownictwa i architektury. Moje artykuły to prawdziwa innowacja w świecie konstrukcji. Wciągam Cię w kręgi fascynujących projektów domów i inwestycji. Zagłębiam się w nowoczesne technologie i materiały, dzieląc się wiedzą, która pomaga budować z myślą o przyszłości. To nie tylko praca, to moje życie!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły