Jak w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Niewątpliwie agregaty prądotwórcze wykorzystuje się na okrągło przez 365 dni jako stałe narzędzie pracy czy też rezerwowe źródło zasilania. Od czego zależy efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to między innymi jakości wykonania a także prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Należy też pamiętać że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy to jak będą funkcjonować zasilane odbiorniki. Dlatego właśnie serwis agregatów prądotwórczych musi być często odwiedzany.

W jaki sposób bezpiecznie możemy użytkować agregat prądotwórczy?

Generalne zasady prawidłowej obsługi agregatów są identyczne dla wszystkich modeli – stacjonarnych i przenośnych. Informacje które mają związek ze specyfiką konkretnego agregatu znajdują się w instrukcjach obsługi. Wyjątkiem są automatyczne agregaty – tu ich podłączenie do instalacji budynku trzeba być w zgodzie z przepisami które dotyczą zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej, czy też wykonane przez elektryka z konkretnymi uprawnieniami.

Pamiętajcie, że złe podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może skutkować zwrotnymi przepięciami z siecią, którego skutki są niebezpieczne nawet dla zdrowia i życia. Pierwszą i główną zasadą właściwego użytkowania agregatu jest przeczytanie instrukcji obsługi danego urządzenia. Są w niej zawarte informacje m.in. na temat eksploatacji i konserwacji.

Przed uruchomieniem agregatu należy upewnić się, czy urządzenie jest postawione na płaskiej, równej powierzchni. Ponadto przed każdym uruchomieniem agregatu wskazane jest sprawdzanie poziomu oleju. Jeśli jest on niski, należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W każdej instrukcji obsługi znajdziemy informacje o oleju zalecanym do danego typu silnika.