Homologacja auta – zorganizować badania homologacyjne?

Włodarze Unii Europejskiej od jakiegoś czasu wymagają od swoich członków obniżania emisji dwutlenku węgla w celu dbałości o atmosferę. Jednym z wiodących emitentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są auta. Między innymi w odniesieniu do tego, producenci samochodów zobligowani są, w duecie z odpowiednimi organami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto jest zobowiązany do ich wykonania  i jak od strony prawnej prezentuje się ten temat?

Na czym polegają badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla nowo wyprodukowanych aut. Stanowi ona fudnament do wykreowania szczegółowego opisu samochodu – w aspekcie technicznym. i identyfikacyjnym. Badania homologacyjne polegają na zrobieniu serii sprawdzianów komparujących stan pojazdu z wymogami technicznymi wskazanymi przez ustawodawcę. Spełnienie wymagań homologacyjnych jest konieczne, aby nowy pojazd został dopuszczony do jazdy. Dokumenty homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale również jego wyposażenie(a) i komponentów, z których został on złożony. Wskazana jednostka sprawdza pojazd i na bazie konkretnych norm przyznaje lub nie odpowiednie dokumenty. Zdobycie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest oznacza, że auto w świetle obowiązujących regulacji może w zupełnie legalnie jeździć po ulicach na obszarze UE. Obowiązek przebycia badań homologacyjnych dotyczy nowych samochodów, a także takie, w których właściciele przeprowadzili poważne(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o uzyskanie świadectwa homologacji mogą występować tylko producenci aut, lub działający z ich polecenia osoby trzecie.

Homologacja pojazdu – kwestie prawne 

Unia Europejska stanowi wspólnotę, która stara się zrównywać przepisy na różnych płaszczyznach codziennego życia. Podobnie stało się w przypadku branży(ą) samochodowym(ą). W 2007 roku powstała rozporządzenie, która wskazała zakres legislacyjne(y) dotyczące homologacji aut i ich elementów, obowiązująca na terenie krajów wchodzących w skład wspólnoty. Dyrektywa ta ułatwia wytwórcom aut proces wprowadzania na rynek nowych modeli pojazdów. Dzięki jednolitym przepisom, przedsiębiorstwa z branży automotive, po otrzymaniu koniecznych dokumentów {mogą|{mają prawo wedle litery prawa rejestrować i handlować pojazdami na terenie wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej.

Który organ podbija świadectwo homologacyjne?

W Polsce jednostką uprawnioną(ym) do wydawania decyzji o homologacji zgodnej z wytycznymi Unii jest Transportowy Dozór Techniczny. Jednostka ten działa na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy zleca przeprowadzenie testów autonomicznym instytucjom badawczym. Jednostki te, to wskazane odgórnie think tanki oraz firmy zorientowane na tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze sporządzonym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, przekazywane są właściwe świadectwa.

Ponadto, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, należy też ocena i sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym certyfikatów homologacyjnych przyznanych przez pozostałe kraje członkowskie.

Co ponadto musisz wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne powinny przejść nie tylko auta, ale także wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Również części pojazdów i elementy ich wyposażenia podlegają obowiązkowi przeprowadzenia badań homologacyjnych – są to przykładowo: zbiorniki paliwowe, reflektory czy sygnały dźwiękowe. Nie ma konkretny(a) spis elementów podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez odgórnie wskazanych wytycznych.

W Polsce cena homologacji dowolnego z pojazdów całojezdnych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast cztery razy tańsze i kosztują 400 zł.