Czym są i do czego wykorzystywane są noże tokarskie?

Noże tokarskie jak wiadomo używane są do tokarek, które można stosować przy skrawaniu. Noże tokarskie posiadają tylko jedno ostrze i przy jego użyciu możemy zrobić toczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Kształtowany materiał najczęściej jest w kształcie bryły obrotowej i dzięki nożom tokarskim możliwe jest nadanie mu innego kształtu. Poza toczeniem za ich pomocą można dokonać także przecinania, wcinania, gwintowania czy też rowkowania. Tokarki są często wykorzystywanym urządzeniem do robienia gwintów. Z czego zbudowany jest nóż tokarski i jakie mamy jego modele? Jakich jeszcze maszyn użyjemy do robienia gwintów?

Jak zbudowany jest nóż tokarski?

Nóż tokarski składa się z dwóch elementów – roboczego i chwytowego. Część chwytowa montowana jest wprost w tokarce, część robocza natomiast zawiera kilka innych fragmentów i to dzięki niej możliwa jest praca noża. Składa się na nią powierzchnia natarcia oraz przyłożenia, krawędź skrawająca, ostrze i naroże. Każda z tych części pełni inne zadanie i wystarczy, że zabraknie jednej z nich i nóż będzie bezużyteczny. Noże tokarskie zbudowane bywają ze stali szybkotnącej i znajdą wtedy zastosowanie przy obróbce stali, staliwa, żeliwa i miękkiego mosiądzu. Drugi materiał wykonania to płytki zrobione z węglików spiekanych, dzieli się je jeszcze na rodzaj S i H i obydwa będą stosowane przy innych materiałach.

Na jakie kategorie można podzielić noże tokarskie?

Noże tokarskie podzielić można ze względu na różne wskaźniki. Przeważnie można natknąć się na dzielenie ich ze względu na sposób kształtowania. Wtedy wyodrębniamy noże punktowe, kształtowe oraz obwiedniowe. Noże punktowe stykają się z obrabianym tworzywem punktowo, czyli jedynie wierzchołkiem ostrza. Noże kształtowe będą kształtowały materiał krawędzią ostrza, a noże obwiedniowe cechują się obrabianiem poprzez przetaczanie się po powierzchni.

Innym sposobem na podział noży tokarskich będzie uwzględniający ich konstrukcję.

Wyróżnimy wtedy noże tokarskie jednolite, składane, noże z płytką lutowaną oraz noże oprawkowe. Jednolite są zrobione z jednego typu surowca i zazwyczaj jest to stal, składane dla odmiany mają zamienne płytki wykonane z węglików spiekanych. Noże mające płytkę lutowaną wykorzystywane są do toczenia wzdłużnego, zewnętrznego oraz wewnętrznego, jak również do przecinania i planowania. Noże oprawkowe dla odmiany tworzą nowe noże tokarskie, które mają nieregularne kształty – promieniowe, przezieraki, wytaczaki i zdzieraki.

Za pomocą jakich narzędzi najlepiej obrabiać gwinty?

Gwinty można robić za pomocą kilku różnych technik. Wyróżnić możemy obróbkę za pomocą walcowania, frezowania, szlifowania, nacinania gwintownikiem, nożami stycznymi wagnera albo nacinania na tokarce.

Dostępne na rynku noże styczne wagnera są niezmiernie profesjonalnym i skomplikowanym narzędziem, jednak przy użyciu ich obróbka przebiega niesamowicie szybko.

Jednymi z prostszych metod jest nacinanie na gwintowniku a także nacinanie gwintu narzynką. Przeważnie będą one także używane w przydomowych pracowniach, wystarczy jedynie, że mamy właściwe maszyny. Warto także pamiętać, że na gwintowniku obrobimy jedynie gwinty wewnętrzne, a na narzynce gwinty zewnętrzne.

Źródło: Szlifmet – noże wagnera